Werkgever benut financiële compensatie niet!

11-09-2018 | Actualiteiten

< 1 min. lezen

Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat werkgevers veel te weinig gebruik maken van de no-riskpolis.

De no-riskpolis is de compensatieregeling voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst hebt of neemt. Bij ziekte krijgt zo’n werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV die u als werkgever in mindering kunt brengen op het loon dat u moet doorbetalen.

De onbekendheid van de no-riskpolis is de belangrijkste verklaring voor het lage gebruik, terwijl er in Nederland toch een kleine 100.000 werknemers over een no-riskstatus beschikken. Benut de no-riskpolis dus, aangezien dit een mooie mogelijkheid is om de kosten van ziekteverzuim (flink) te verminderen!  

Marc Houtman

Marc Houtman

Auteur

Marc Houtman is werkzaam als manager bij Be Suitable. Hij stuurt het team aan en ontwikkelt de dienstverlening. Ook adviseert hij werkgevers op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s. Hij is sinds 2013 geregistreerd Case & Care manager (RCMC®) en heeft veel ervaring op het gebied van risicobeheersing binnen de Nederlandse sociale zekerheid. Marc is tevens initiatiefnemer van ArboNext, een dochteronderneming van Nedasco B.V. Wilt u meer weten over onze dienstverlening en mogelijke samenwerking? Neemt contact op met Marc via mj.houtman@besuitable.nl.

Gerelateerde artikelen

0 reacties