Bezwaar of bekortingsverzoek indienen: hoe werkt dat? (+ CASUS)

30-08-2023 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Casus: UWV had naar aanleiding van de WIA-aanvraag beoordeeld dat een werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen had verricht en een loonsanctie zou krijgen. Hij had het advies van de bedrijfsarts niet opgevolgd en het 2e spoortraject niet passend genoeg ingericht voor de werknemer. Daardoor moest de werkgever een jaar lang het loon van de werknemer doorbetalen. Een slordige €26.000. De werkgever vroeg aan mij wat de mogelijkheden zijn om in bezwaar te gaan tegen deze beslissing van UWV. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om korter dan een jaar het loon door te betalen? En hoe gaat dit dan in zijn werk?

Stap 1: Is een bezwaar indienen zinvol?

Ik dien eerst altijd een snel bezwaar in. Daarna bestudeer ik het bezwaardossier, re-integratiedossier, alle overige beschikbare informatie en de wet- en regelgeving. Op basis van deze gegevens concludeer ik of het indienen van een volledig bezwaar zinvol is.

Casus: De werkgever had te laat – en onterecht – het 2e spoortraject ingezet. Ook had de werkgever het advies van de bedrijfsarts niet opgevolgd. In dit geval heeft het geen zin om in bezwaar te gaan. De werkgever moet zijn tekortkomingen herstellen. En ik kan hiervoor een bekortingsverzoek indienen bij UWV.

Stap 2: Een advies aan de werkgever

Als jurist stel ik altijd een adviesrapport op na het indienen van een bezwaar. Daarin staan de acties die de werkgever moet ondernemen om zijn tekortkomingen te herstellen. Ook adviseer ik de werkgever hoe hij dit moet vastleggen. 

Casus: In deze casus was het voor de betreffende werknemer onmogelijk om samen met de werkgever tekortkomingen te herstellen. De medische situatie van de werknemer was namelijk enorm verslechterd. Dit werd ook bevestigd door de bedrijfsarts.

Stap 3: Bekortingsverzoek opstellen

Het is mogelijk om een bekortingsverzoek in te dienen als:

  • De werknemer om medische redenen voor een periode van tenminste 3 maanden geen mogelijkheden tot werken heeft;
  • En het onduidelijk is of hij daarna wel mogelijkheden heeft.
  • Bij dit verzoek moet altijd een bijgestelde probleemanalyse en/of bijgesteld Actueel Oordeel verstuurd worden.

Casus: In het geval van de casus had de bedrijfsarts vastgelegd dat er sprake is van marginale belastbaarheid die niet ingezet kan worden voor re-integratieadvies. Daarmee kon ik een bekortingsverzoek opstellen. Daarin heeft zij betoogd dat het voortzetten van de loonsanctie onredelijk zwaar is voor de werkgever. Er is immers op korte termijn geen zicht op verbetering van de medische situatie van de werknemer. Dan is er ook geen zicht om de tekortkomingen binnen afzienbare tijd te repareren.

Stap 4: Beslissing door UWV

UWV moet binnen 3 weken een oordeel vormen over de herstelactiviteiten. Is UWV van mening dat de tekortkomingen zijn hersteld? Dan wordt de sanctie – na 6 weken – opgeheven. En wordt de werknemer opgeroepen voor de WIA-keuring.

Casus: UWV heeft niet tijdig een besluit genomen. Daarom heeft de werkgever UWV in gebreke gesteld. De werkgever heeft nog wel een dwangsom ontvangen van UWV. Het bekortingsverzoek is na 8 maanden alsnog goedgekeurd. En UWV heeft de loonsanctie beëindigd wegens de medische redenen van de werknemer.

Deze beslissing levert de werkgever een ‘’besparing’’ van ruim €26.000 op. De loonsanctie is namelijk verkort. En de werknemer kan zich nu volledig richten op zijn medische situatie.

Schakel hulp in van Be Suitable

Heeft een werkgever een loonsanctie gekregen van UWV? Neem dan gerust contact op met mij via 033 – 330 26 93 of laura@besuitable.nl om de vervolgstappen te bepalen.

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties