Meer grip op arbeidsconflicten: maak kennis met de STECR-richtlijnen

21-09-2023 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Een bedrijfsarts adviseert wel eens dat een werknemer voorlopig niet in staat is tot het voeren van een gesprek met de werkgever. Het is voor een werkgever dan heel lastig om de re-integratie van de werknemer te bevorderen. Soms duurt het maanden voordat deze impasse kan worden doorbroken. Herkenbaar? Maak dan kennis met de STECR-richtlijnen (STECR staat voor: Stichting Expertisecentrum Participatie). Deze richtlijnen hebben als doel om arbeidsconflicten effectief aan te pakken, arbeidsverzuim te beperken en re-integratie te bespoedigen. 

Waarom is het voor u belangrijk om de STECR-richtlijnen te kennen?

Als een arbeidsconflict leidt tot verzuim dan kunnen de kosten oplopen tot gemiddeld ruim € 27.000 per arbeidsconflict. Daarnaast heeft u te maken met de overige re-integratiekosten, loonkosten en de invloed van de situatie op het bedrijf.

Als werkgever heeft u meer invloed op het verzuim dan u misschien denkt of ervaart. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de bedrijfsarts met een conflictsituatie om gaat. Zodat u als werkgever weet waarom de bedrijfsarts bepaalde adviezen geeft. Maar ook u de arbodienst gericht de vraag kunt stellen of zij de STECR-richtlijnen hebben gevolgd.

De STECR-richtlijnen maken gebruik van het drie-variantenmodel

Dit model onderscheidt drie situaties waarin een werknemer zich ziekmeldt:

  1. De werknemer is ziek en er is geen sprake van een arbeidsconflict. In dit geval is de STECR-werkwijzer niet nodig.
  2. De werknemer is ziek en er is sprake van een arbeidsconflict. In dit geval geeft de arts advies over zowel de re-integratie als het oplossen van het conflict. Vaak wordt er mediation ingezet, maar niet altijd.
  3. De werknemer is niet ziek, maar meldt zich ziek vanwege het arbeidsconflict. In dit geval stelt de arts een interventieperiode voor, waarin het conflict kan bekoelen en er afspraken worden gemaakt over een oplossing in de vorm van een interventie zoals een advies om in gesprek te gaan met een 3e onafhankelijke partij.

De STECR-richtlijnen benadrukken de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer

Beiden moeten actief meewerken aan het oplossen van het conflict. De bedrijfsarts betrekt de visie van werkgever en werknemer voordat hij een onafhankelijk advies geeft. Bijvoorbeeld over het inlassen van een interventieperiode. Een interventieperiode is een korte periode (van maximaal twee weken) waarin de werknemer weg mag blijven van het werk. Dit is met behoud van loon en zijn overige arbeidsvoorwaarden.

Omdat bij arbeidsconflicten emoties een grote rol spelen, zal de bedrijfsarts in zijn advies de mogelijkheid moeten benoemen dat een werknemer en werkgever (na een eventuele interventieperiode) in contact met elkaar blijven.

Hoe blijft u in contact met uw werknemer?

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar. Als een bedrijfsarts adviseert dat er voorlopig geen contact mag zijn tussen werkgever en werknemer, dan is dat bij wijze van hoge uitzondering. U kunt hierbij denken aan ernstige medische beperkingen.

Maak het voor beide partijen aangenaam om in gesprek met elkaar te gaan. Zo kunt u afspraken maken om een neutrale plek uit te kiezen en mag de werknemer iemand meenemen naar het gesprek die hij vertrouwt.

De bedrijfsarts geeft geen juridisch advies

De bedrijfsarts geeft advies over het oplossen van het arbeidsconflict. Hij legt dit vast in de probleemanalyse, eventuele bijstellingen daarvan en in de spreekuurverslagen. De bedrijfsarts mag geen juridisch advies geven over bijvoorbeeld het beeindigen van het dienstverband.

Vragen?

Heeft u als werkgever een conflict met een werknemer en meldt hij zich vervolgens ziek bijvoorbeeld? Neem dan contact op met Be Suitable via mail@besuitable.nl of via 033 330 26 93.

Caro Berghuis

Caro Berghuis

Auteur

Caro zorgt ervoor dat uw verzuimdossier strategisch ingericht wordt. Dat doet zij met behulp van haar kennis en kunde op het gebied van HRM, verzuim- en Arbowetgeving.

Gerelateerde artikelen

0 reacties