De vertrouwenspersoon draagt bij aan een sociaal veilige werkomgeving

12-10-2023 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Deze belasting uit zich bijvoorbeeld in pestgedrag, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Dit kan lang onder de radar blijven en schadelijk zijn voor de gezondheid van uw werknemers en uw bedrijfsvoering. Een vertrouwenspersoon helpt dit soort zaken snel te signaleren en af te handelen. Dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. 

Werkgevers moeten werknemers beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting

U bent volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Als onderdeel daarvan moet u een beleid opstellen waarin risico’s worden beschreven. En waar een plan van aanpak voor wordt geschreven. Dit beleid moet opgenomen worden in de RI&E.

Hoe kiest u een vertrouwenspersoon uit?

Organisaties kunnen (in overleg met de ondernemingsraad) kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon.

  • Extern: bijvoorbeeld via de arbodienst.
  • Intern: een werknemer wordt opgeleid tot vertrouwenspersoon.

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taken, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

Elke werknemer kan met problemen aankloppen bij de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke problemen om te gaan en de persoon in kwestie hierin bij te staan. De problemen die de werknemer ervaart kunnen uitéénlopend zijn. Denk aan ongewenste omgangsvormen van collega’s, leidinggevenden of begeleiders.

Waar moet een vertrouwenspersoon aan voldoen?

  • Integriteit en vertrouwen staan centraal;
  • Het contact moet voor de werknemer veilig aanvoelen;
  • Een geheimhoudingsplicht;
  • Ondernemen van stappen als hier toestemming voor is gegeven door de melder;
  • Naleven van deze gedragsregels.

Schakel hulp van Be Suitable in

Wilt u meer informatie over een vertrouwenspersoon? Of een situatie voorleggen aan één van onze ervaren casemanagers? Neem dan contact op met Be Suitable via mail@besuitable.nl of via 033 330 26 93.

 

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

0 reacties