Verlenging van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

12-10-2023 | Sociale Zekerheid

2 min. lezen

UWV heeft achterstanden bij het beoordelen van de WIA-aanvragen. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen. Eén van de die maatregelen is een vereenvoudigde beoordeling van de WIA-aanvraag van mensen van 60 jaar en ouder. Deze maatregel heet “vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers”.  Deze maatregel is onlangs verlengd tot en met 31 december 2024.

Het uitgangspunt is dat werknemers en werkgevers sneller duidelijkheid krijgen op de WIA-aanvraag.

Zo wordt de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers uitgevoerd:  

 • Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt de aanvraag zo veel mogelijk op basis van schriftelijke informatie; 
 • Is de informatie onvoldoende dan neemt UWV contact op met de werkgever en werknemer; 
 • Er wordt geen verzekeringsarts ingeschakeld;   

De mogelijke uitkomsten zijn:   

 • Een werknemer krijgt direct een WGA 80-100 uitkering  (niet duurzaam);  
 • De werknemer krijgt geen uitkering. 
 • Wanneer uit de informatie blijkt dat een werknemer nu en in de toekomst helemaal niet meer kan werken, gaat de WIA-aanvraag verder via de normale weg en wordt beoordeeld of een IVA-uitkering aan de orde is. 

Deze doelgroepen maken aanspraak op de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag: 

 • 60-plussers van wie de WIA-uitkering zou moeten starten tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2024;  
 • 60-plussers die na 1 oktober 2022 een vereenvoudigde behandeling van hun WIA-aanvraag hebben gehad, die afgewezen of beëindigd is;  
 • En 60-plussers die vanwege een verslechterde gezondheid uiterlijk op 31-deccember 2024 opnieuw een WIA-uitkering aanvragen.  

Dit zijn de voorwaarden van de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers:  

 • Niemand mag benadeeld worden door deze maatregel. Een werknemer mag geen lagere WIA-uitkering ontvangen dan wanneer er een volledige beoordeling (reguliere WIA-aanvraag) zou zijn gedaan.  
 • Zowel werkgever als werknemer moeten instemmen met het indienen van de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag.  
 • Zowel werkgever als werknemer houden het recht om bezwaar te maken op de beslissing van deze aanvraag.  
 • Als de bedrijfsarts  heeft beoordeeld dat de werknemer “geen benutbare mogelijkheden” heeft, mag er geen gebruik gemaakt worden van de vereenvoudigde behandeling van de WIA-aanvraag voor 60-plussers en volgt een reguliere WIA beoordeling 

Let op de volgende zaken

Vanuit goed werkgeverschap is ons advies om transparant het proces in te gaan. Zowel werkgever als werknemer moeten de afweging maken of ze akkoord gaan met de vereenvoudigde afhandeling. Bespreek dit met elkaar. 

Onderzoek de consequenties van de vereenvoudigde behandeling en laat je hier goed over informeren. Het kan zijn dat de vereenvoudigde behandeling gevolgen heeft voor een (wga) verzekering of pensioen.  

Alle WIA-uitkeringen voor mensen van 60 jaar en ouder worden betaald uit het arbeidsongeschiktheidsfonds (aof). Be Suitable controleert jaarlijks voor werkgevers de WhK-beschikking, we komen daar regelmatig fouten in tegen. Laat de Whk-beschikking controleren door een specialist van Be Suitable. 

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u gebruik maken van deze maatregel? Neem dan contact met ons op. We nemen samen het verzuimdossier door en bespreken de mogelijkheden. Bel naar 033 330 26 93 of mail via mail@besuitable.nl.

  

Melek Kuloglu

Melek Kuloglu

Auteur

Melek Kuloglu is Casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

0 reacties