Succesvol bezwaar: werknemer krijgt een IVA-uitkering

16-09-2022 | Sociale Zekerheid, WIA

4 min. lezen

Als juridisch adviseur sta ik onder andere werkgevers en werknemers bij, als zij (en wij) het niet eens zijn met een beslissing van het UWV. In dit artikel beschrijf ik een casus waarbij een werknemer een, naar mijn visie, te lage arbeidsongeschiktheidspercentage toegekend heeft gekregen. Dit levert niet alleen lage inkomsten en stress op voor de werknemer maar kost de werkgever ook enorm veel geld wegens doorberekende uitkeringslasten. In dit artikel leest u meer over hoe ik succesvol bezwaar heb ingediend tegen de beslissing van het UWV. Met als resultaat de nodige financiële stabiliteit en rust voor de werknemer en een besparing voor de werkgever dat oploopt tot tienduizenden euro’s. 

Voorgeschiedenis

Sebahat is al 15 jaar in dienst bij een groot schoonmaakbedrijf. Hier werkt ze 4 dagen per week als interieurverzorgster en is ze verantwoordelijk voor het schoonhouden van diverse bedrijfspanden. Ze werkt na kantooruren en heeft onregelmatige diensten. Het werk als interieurverzorgster doet ze met veel plezier.

De laatste jaren viel het werk haar fysiek steeds zwaarder. Haar lichaam deed na werk veel pijn en het werd moeilijker om zware dingen te tillen. Om ervoor te zorgen dat ze haar werk zo lang mogelijk kon volhouden, zocht Sebahat naar oplossingen. Ze begon haar schoonmaakspullen bijvoorbeeld te tillen met haar andere hand, maar ook dit werd te zwaar.

Haar gezondheid ging enorm achteruit en helaas lukte het haar niet meer om het werk vol te houden. Autorijden ging niet meer, koken voor haar gezin deed te veel pijn en Sebahat had zelfs hulp nodig bij het aankleden. In overleg met haar werkgever volgde een ziekmelding.

Sebahat heeft samen met haar betrokken werkgever er alles aan gedaan om gedurende haar ziekmelding te blijven werken. Daarnaast heeft ze intensieve behandelingen gevolgd. Helaas bleken haar beperkingen chronisch waardoor er enkel nog stabilisatie van de klachten gerealiseerd kon worden. In augustus 2022 werd Sebahat door het UWV opgeroepen voor de WIA-beoordeling. Het UWV stelde vast dat Sebahat voor 66% niet duurzaam arbeidsongeschikt is.

De werkgever van Sebahat belde vervolgens naar Be Suitable met de vraag of wij de werkgever en de werknemer hierin kunnen bijstaan. Natuurlijk kan dat! Als juridisch adviseur neem ik u mee in de werkzaamheden die ik voor de werkgever en Sebahat heb verricht en wat daaruit is voortgekomen.

De feiten

Om te beginnen heb ik alle feiten op een rijtje gezet:

  • Sebahat is 54 jaar en lijdt al jaren aan een chronisch progressieve aandoening;
  • Tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid was duidelijk dat haar functionele mogelijkheden zouden afnemen;
  • Ze heeft tijdens de 104 weken van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden meer verricht;
  • Sebahat is een intensieve behandeling ondergaan, waarbij er geen enkele vorm van verbetering is opgetreden;
  • De behandeling had als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren, evenals stabilisatie, coping en het verlichten van de symptomen;
  • Sebahat haar beperkingen zijn in ernst toegenomen, en veel is niet meer mogelijk;
  • Huishoudelijke taken zijn overgenomen door haar man en familie;
  • Sebahat heeft hulp nodig voor zelfzorg.

Mijn bevindingen als juridisch consultant

Volgens mijn onderzoek waren er geen mogelijkheden (meer) om de belastbaarheid van Sebahat zodanig te vergroten dat het nog mogelijk zou zijn om loonvormend arbeid uit te kunnen voeren. De behandelingen die zij heeft gevolgd, waren erop gericht om symptomen te verlichten en om de levenskwaliteit te verbeteren. Er is dus sprake van een chronisch ziektebeeld waarvan genezing niet mogelijk is.

Daarnaast heeft het UWV zeer onzorgvuldig onderzoek verricht. Zo heeft de verzekeringsarts van het UWV tijdens de beoordeling van Sebahat geen oog gehad voor de actuele medische informatie die zij had meegenomen. De verzekeringsarts vond een aantal beperkingen geen onderdeel van haar arbeidsongeschiktheid, waardoor deze niet als beperkingen zijn geduid. De verzekeringsarts van het UWV geeft aan dat er nog een behandelmogelijkheid zou zijn waardoor de belastbaarheid van Sebahat mogelijk zou verbeteren. Echter onderbouwt het UWV de beslissing niet met medische informatie. Ook wordt het toepasselijke beoordelingskader niet gevolgd. Al met al, het UWV verzaakt om zorgvuldig kennis te nemen van al deze feiten en omstandigheden.

Het indienen van bezwaar

Na ontvangst van het dossier bestudeer ik de stukken en houd ik intensief contact met onze medische adviseur. Vervolgens geef ik in mijn bezwaarschrift aan dat het UWV onzorgvuldig onderzoek heeft verricht, de beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd en dat er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (volgens artikel 4 Wet WIA). Dat wil zeggen dat het UWV aan Sebahat een IVA-uitkering had moeten toekennen op basis van de medische bevindingen. Als juridisch gemachtigde dien ik namens de werkgever bezwaar in tegen de beslissing van het UWV.

De beslissing op het bezwaar

Na enkele weken volgt de beslissing op het bezwaar dat ik heb ingediend. Het bezwaar werd gegrond verklaard. De bezwaarverzekeringsarts van het UWV onderschreef de door mij aangevoerde gronden en concludeerde dat er alsnog sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid én duurzame beperkingen. Dit betekent dat Sebahat met terugwerkende kracht, vanaf de ingangsdatum van de WIA-uitkering, een IVA-uitkering ontvangt. Sebahat is blij en opgelucht.

Wat betekent dit voor Sebahat?

Voor Sebahat betekent de IVA-uitkering dat zij zich kan richten op datgene wat zij nog wél kan. En kan zij eraan werken om haar kwaliteit van leven te stabiliseren binnen een stabiele financiële situatie. Ook ontvangt zij nu een uitkering van 75% in plaats van 70% tot aan haar AOW-datum.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Werkgever is eigenrisicodrager. Dat betekent dat de kosten van de WGA-uitkering die Sebahat toegekend had gekregen, aan hem werden doorbelast. Nu een IVA-uitkering is toegekend, hoeft de werkgever deze kosten niet meer te betalen. De werkgever bespaart hiermee uitkeringslasten van meer dan €82.000.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u een specifieke casus met mij bespreken? Neem dan gerust contact met mij op via 033-3302693 of laura@besuitable.nl. Ik help u graag!

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties