Werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

9-08-2022 | Sociale Zekerheid, Wetgeving

2 min. lezen

Sinds 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd van kracht. Het doel van deze wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Welke opties heeft u hierin gedurende een re-integratietraject als uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt?

Mijn werknemer is ziek en bereikt de AOW-leeftijd

Als de werknemer al ziek was voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan begint de periode van loondoorbetalingsverplichting van 13 weken te lopen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. U heeft dan de mogelijkheid af te zien van een traject in het tweede spoor (re-integratie bij andere werkgever), mits werkgever en werknemer hiermee instemmen. Dit komt omdat deze werknemer bij instroom in de WIA of de WW vrijgesteld is van sollicitatieplicht.

Mijn werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt en wordt ziek

Is uw werknemer op of na 1 januari 2016 ziek geworden en heeft werknemer de AOW-leeftijd bereikt? Dan heeft uw werknemer misschien recht op een Ziektewetuitkering van maximaal 13 weken. De loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte zijn beperkt tot 13 weken.

Ook de arbeidsovereenkomst eindigt ‘van rechtswege’ wanneer de AOW-leeftijd is bereikt. De werkgever hoeft deze dus niet op te zeggen. Als hierover niets is afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst wel opzeggen. Dit kunt u doen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter, er geldt hierbij een opzegtermijn van 1 maand. De arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn ingegaan voordat werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Als uw werknemer wordt ontslagen op het moment dat de AOW-leeftijd is bereikt of daarna, heeft uw werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Wat is er na 1 januari 2016 nog meer veranderd voor de werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt?

• Afwijkende ketenbepaling: maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar. Hierbij worden alleen arbeidsovereenkomsten in aanmerking genomen die zijn ingegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
• Het wettelijke minimumloon is ook van toepassing op AOW-gerechtigden.
• De Wet flexibel werken is niet van toepassing voor AOW-gerechtigde werknemers, de werkgever is niet verplicht om in te gaan op verzoeken om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.

Verzamelwet SZW 2023

De voorgestelde wijziging houdt in dat voor de groep werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die op het vast te stellen tijdstip al ziek waren de termijn van 13 weken blijft gelden voor het recht op ziekengeld, loondoorbetaling bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte. Voor ziektegevallen die op of na die datum ontstaan, gaat de termijn van 6 weken gelden (eerbiedigende werking). Voor werknemers die op of na 1 juli 2023 ziek worden, gaat de termijn van zes weken gelden. Het streven is om deze wijziging per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Schakel hulp in van Be Suitable

Heeft u vragen over een specifieke casus? Neem dan contact met ons op via mail@besuitable.nl of 033 – 330 26 93

Sally Muijsert-Cornelissen

Sally Muijsert-Cornelissen

Auteur

Sally is casemanager Regie op Verzuim bij Be Suitable. Dagelijks informeert en adviseert zij werkgevers bij complexe verzuimvraagstukken.

Gerelateerde artikelen

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Actievere rol voor werknemers bij WIA-aanvraag

Sinds 8 april 2024 is het WIA-aanvraagformulier van UWV verbeterd. Werknemers kunnen nu zelf documenten uploaden in het formulier. Ook de werking van het formulier wordt beter uitgelegd. Deze wijzigingen heeft UWV doorgevoerd zodat de afhandeling sneller en soepeler verloopt.

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Alles over eigenrisicodrager zijn voor de WGA

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA? Dan kun je maar liefst 10 jaar lang verantwoordelijk blijven voor de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers. Daarbij maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of vast contract heeft of had.

Als je eigenrisicodrager bent is het belangrijk om de instroom en uitstroom van WGA goed te beheren. Maar hoe doe je dat? En waar vind je de juiste hulp?

0 reacties