Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

21-07-2022 | Actualiteiten, Sociale Zekerheid, Wetgeving

2 min. lezen

Tot op heden was het ouderschapsverlof onbetaald, of gedeeltelijk betaald als hierover afspraken zijn gemaakt in de CAO en/of bedrijfsreglement. Echter treedt per 2 augustus 2022 de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Wat betekent dat voor u en uw werknemer? In dit artikel leg ik het u uit.

Onbetaald ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot acht jaar hebben het recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof is in te zetten voor 26 keer het aantal uren dat uw werknemer per week werkt. Een werknemer die 32 uur per week werkt kan dus maximaal 832 uur ouderschapsverlof opnemen. U kunt dit verlof niet weigeren.

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Tot op heden was het ouderschapsverlof onbetaald, of gedeeltelijk betaald als hierover afspraken zijn gemaakt in de CAO en/of bedrijfsreglement.

Op 2 augustus 2022 treedt echter de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet regelt dat de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald zijn. U kunt bij het UWV een uitkering voor uw werknemer aanvragen. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon tot 70% van het maximum dagloon en wordt direct betaald aan uw werknemer.

Wettelijk is bepaald dat het betaalde ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind moet zijn opgenomen. Het betaalde ouderschapsverlof moet dus uiterlijk negen weken vóór het eerste levensjaar beginnen.

Uw werknemer dient een aanvraag in voor betaald ouderschapsverlof, maar de geboorte van het kind lag voor 2 augustus 2022

Als uw werknemer een kind heeft dat geboren is vóór 2 augustus 2022 kan er ook nog een beroep worden gedaan op het betaald ouderschapsverlof. Mits het kind op het moment dat de wet in werking treedt, jonger is dan één jaar. Als er al volledig (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof is genoten door uw werknemer, bestaat geen aanspraak meer op betaald ouderschapsverlof. Als het (gedeeltelijk) onbetaalde ouderschapsverlof nog maar gedeeltelijk is opgenomen, kan voor het resterende niet genoten ouderschapsverlof eventueel nog aanspraak gemaakt worden op betaald ouderschapsverlof.

Adoptie- of pleegouderschap

Als er sprake is van adoptie- of pleegouderschap, is betaald ouderschapsverlof ook inzetbaar voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing van het kind.

Aanvraag ouderschapsverlof

Uw werknemer moet minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof de aanvraag bij u indienen.

Schakel hulp in van Be Suitable

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze casemanagers via mail@besuitable.nl  of  033 – 330 26 93.

Tip: hier vindt u meer informatie over diverse verlofregelingen

Laura Kelder-Hendriks

Laura Kelder-Hendriks

Auteur

Laura is juridisch consultant bij Be Suitable. Zij ondersteunt werkgevers in hun (rechts)positie en gaat altijd op zoek naar oplossingen door wet- en regelgeving op de juiste manier te interpreteren.

Gerelateerde artikelen

0 reacties