EZWb zonder inzet verzekeringsartsen

EZWb zonder inzet verzekeringsartsen

Het UWV kampt al een tijd met hardnekkige achterstanden vanwege een tekort aan verzekeringsartsen. Op dit moment laat de uitkeringsinstantie al sociaal medisch verpleegkundigen en/of medisch secretaresses delen van de taken van verzekeringsartsen over om zo meer...
UWV deelt 1100 loonsancties uit

UWV deelt 1100 loonsancties uit

In de eerste vier maanden van 2017 heeft het UWV 11.500 re-integratieverslagen beoordeeld. In 1 op de 10 gevallen volgde een onvoldoende beoordeling en een loonsanctie, de verplichting om het loon van een werknemer nog maximaal een jaar langer door te moeten betalen....
Checklist nieuwe Arbowet

Checklist nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 heeft de Nederlandse arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Dit moet de preventie en arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen zoals een uitbreiding van...