Arbeidsconflict loopt uit op een ziekmelding

Arbeidsconflict loopt uit op een ziekmelding

Wat als het punt van praten al gepasseerd is? Of als de werknemer aangeeft dat hij/zij ziek is? Dan meldt u de werknemer ziek bij de arbodienst. Er wordt een re-integratietraject opgestart als de bedrijfsarts beoordeelt dat de werknemer ziek is.  Wat gebeurt er als uw...
Tips voor het oplossen van een arbeidsconflict

Tips voor het oplossen van een arbeidsconflict

Het komt vaak voor dat werknemers en werkgevers het niet met elkaar eens zijn. Dit kan gebeuren door verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een functioneringsgesprek, uitblijven van promotie, loonsverhoging, hoge werkdruk, misverstanden over een ziekmelding of...
Kind ziek? Deze verlofregelingen zijn er!

Kind ziek? Deze verlofregelingen zijn er!

Gekuch en gehoest uit de slaapkamer… er is een ziek kind thuis. Uw werknemer was zich voorbereiden om naar het werk te gaan. Iedereen die kinderen heeft, kent dit wel. Helaas is het niet anders, (kleine) kinderen zijn regelmatig ziek. Vervelend voor het kind, maar ook...