Werkgever benut financiële compensatie niet!

Werkgever benut financiële compensatie niet!

Uit onderzoek van het UWV is gebleken dat werkgevers veel te weinig gebruik maken van de no-riskpolis. De no-riskpolis is de compensatieregeling voor werkgevers die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst hebt of neemt. Bij ziekte krijgt zo’n...
Eindelijk compensatie transitievergoeding?

Eindelijk compensatie transitievergoeding?

De Tweede Kamer heeft vorige week (op 5 juli) ingestemd met het voorstel van minister Wouter Koolmees met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij een einde van de arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatieregeling zal...
Kwart langdurige zieken vraagt WIA aan

Kwart langdurige zieken vraagt WIA aan

Het UWV heeft onlangs een kennisverslag gepubliceerd over de ontwikkelingen van het langdurig verzuim in Nederland en de relatie met de WIA-instroom. De statistieken wijzen uit dat naar ongeveer 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.100 werknemers van grote...
Re-integratie UWV bij failliete WGA-ERD

Re-integratie UWV bij failliete WGA-ERD

Met ingang van 1 januari 2018 is de re-integratieverantwoordelijkheid voor WGA-gerechtigden in geval van faillissement, bedrijfsbeëindiging of einde werkgeverschap van eigenrisicodragers in handen komen te liggen van het UWV (art. 30a Wet Suwi). Hiervoor is een...
Compensatie ontslag langdurig zieke werknemer

Compensatie ontslag langdurig zieke werknemer

Werkgevers worden, als het aan het kabinet ligt, vanaf 1 januari 2020 gecompenseerd als zij langdurig zieke werknemers willen ontslaan. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft dit aangegeven in een antwoord op Kamervragen van de SP. De maatregel...