Checklist nieuwe Arbowet

Checklist nieuwe Arbowet

Op 1 juli 2017 heeft de Nederlandse arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Dit moet de preventie en arbodienstverlening verder verbeteren en de betrokkenheid van werknemers vergroten. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen zoals een uitbreiding van...
Grootste stijging WIA-instroom sinds 2010

Grootste stijging WIA-instroom sinds 2010

In tegenstelling tot een daling een jaar eerder 2015 is de instroom in de WIA in 2016 met bijna 12 procent gestegen, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. Het UWV onderzoekt mede daardoor waarom zoveel meer mensen een...
Compensatie werkgevers voor zieke 55-plussers

Compensatie werkgevers voor zieke 55-plussers

Goed nieuws voor oudere werklozen, en werkgevers die hen een kans willen geven. Werkgevers die vanaf volgend jaar iemand van 56 jaar of ouder in dienst nemen, krijgen compensatie van de overheid als die werknemer vanwege ziekte uitvalt. De compensatie geldt alleen...
Groen licht werkgevers voor 3e jaar WW

Groen licht werkgevers voor 3e jaar WW

Groen licht werkgevers voor 3e jaar WW De Nederlandse werkgeversorganisaties hebben onder nieuwe voorwaarden ingestemd met het plan om werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering (WW) te geven. Ondanks grote bezwaren bij het bedrijfsleven hebben zowel...
Werkgevers leren niets van burn-out

Werkgevers leren niets van burn-out

Nederlandse werkgevers leren in de meeste gevallen niets van burn-outs van hun werknemers. Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar Public in opdracht van Zilveren Kruis. Er wordt wel gekeken naar wat de werknemer met de burn-out nodig heeft, maar niet naar hoe...